هابل توده های بخار آب فوران کننده را در روی اروپا قمر مشتری کشف می کند.| ویکی پدیا فارسی

هابل توده های بخار آب فوران کننده را در روی اروپا قمر مشتری کشف می کند.

ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل ناسا، آنچه را که شاید تودۀ بخار آب فوران کرده از سطح اروپا قمر مشتری باشد را تصویر برداری کرده اند. این یافته ها، مشاهدات دیگر هابل را که اشاره بر قمر یخی فوران کرده با ارتفاع بالای گازهای بخار آب دارد را تقویت می کند. 

این مشاهده این احتمال را افزایش می دهد که ما قادر به نمونه برداری از اقیانوس اروپا بدون نیاز به فرود آمدن در سطح آن و حفاری مایلها یخ باشیم. جو یک بلوک سیارۀ فرا خورشیدی، بخشی از نور ستاره ای است که در پشت آن قرار دارد.

اقیانوس اروپا برای آن مطرح شده است که یکی از امیدوارکننده ترین مکانهاست که بطور بالقوه می تواند پناهگاه زندگی در منظومۀ شمسی باشد. جف یودر، معاون سرپرست هیئت علمی ناسا در واشنگتن دی سی گفت:" این توده ها، اگر وجود داشته باشند، ممکن است یک راه دیگر برای نمونه برداری از روی سطح اروپا را فراهم کند". تخکین زده می شود که ان توده ها در حدود 125 مایل (200 کیلومتر) افزایش یابند زیرا، احتمالا، باران مواد روی سطح اروپا در حال باریدن است.

اروپا یک اقیانوس سراسری دارد که حاوی دو برابر آب اقیانوسهای زمین است، اما توسط یک لایۀ یخ بسیار سرد و با ضخامت نامشخص محافظت می شود. توده ها و گازها فرصت وسوسه انگیزی برای جمع آوری نمونه های ناشی شده از زیر سطح را بدون نیاز به فرود آمدن یا حفاری از میان یخها را فراهم می کند.

 

برای مطالعه بیشتر به سایت زیر مراجعه شود.  www.phys.org